Menu
Město Vysoké nad Jizerou
Město
Vysoké nad Jizerou

Vítá Vás "město nejkrásnějších výhledů"

rozšířené vyhledávání

Ohlášení plátce poplatku (místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) - formulář

Czech Point


Czech POINTČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí

  • Rejstříku trestů

Otevírací doba

Pondělí a Středa: 8:00–12:00 / 13:00–17:00 v budově Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou

Ceník

Evidence: Obchodní rejstřík
Cena za 1. stranu: 100 Kč
Cena za každou další i započatou stránku: 50 Kč

Evidence: Živnostenský rejstřík
Cena za 1. stranu: 100 Kč
Cena za každou další i započatou stránku: 50 Kč

Evidence: Katastr nemovitostí
Cena za 1. stranu: 100 Kč
Cena za každou další i započatou stránku: 50 Kč

Evidence: Rejstřík trestů
Cena za 1. stranu: 50 Kč
Cena za každou další i započatou stránku: 0 Kč


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

  • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
  • Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Mohlo by Vás zajímat