Menu
Město Vysoké nad Jizerou
Město
Vysoké nad Jizerou

Vítá Vás "město nejkrásnějších výhledů"

rozšířené vyhledávání

Ohlášení plátce poplatku (místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) - formulář

Vlastivědné muzeum

pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Turistická vizitka
Muzeum je z technických důvodů do poloviny června ZAVŘENO, děkujeme za pochopení. 

Razítko do Pohádkových Krkonoš nebo jiné upomínkové předměty je možno vyzvednout v běžné pracovní době Po - Pá 8-16 hodin. Badatelské dotazy zodpovídáme, stačí nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.


Telefon

WWW

E-mail

Adresa

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Dr. Karla Farského 130
512 11 Vysoké nad Jizerou

Zobrazit v mapě: https://www.google.com/maps

Kontakty

Objednávaní skupinových prohlídek a badatelů

 • Pro první kontakt s námi použijte prosím náš e-mail.

CES online – fotografie sbírky

Srdečně vás zveme na naše výstavy!

Kalendář akcí pořádaných v místě Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Kalendář akcí, které pořádá Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Otevírací doba

Pondělí: zavřeno
Úterý: 9:00–12:00 / 13:00–16:00
Středa: 9:00–12:00 / 13:00–16:00
Čtvrtek: 9:00–12:00 / 13:00–16:00
Pátek: 9:00–12:00 / 13:00–16:00
Sobota: 9:00–12:00 / 13:00–16:00
Neděle: 9:00–12:00 / 13:00–16:00

Zavřeno bývá všechna pondělí, včetně Velikonočního pondělí a dalších svátků vycházejících na pondělí.

Prohlídka expozice je umožněna i jednotlivcům bez provázení, pouze s výkladem. Prohlídku expozice s průběžným výkladem nabízíme skupinám o deseti a více osobách, přednost mají skupiny předem objednané. Komentovaná prohlídka expozicí trvá obvykle přibližně jednu hodinu.

Nyní je v našem muzeu možnost zakoupit si almanach ke 150. výročí hasičů a také výroční turistickou vizitku.

 Almanach ke 150. výročí hasičů a výroční turistická vizitka


 

MuzeumBylo by obrovskou chybou při návštěvě Krkonoš či Jizerských hor opomenout naše Vlastivědné muzeum. Samo město má unikátní polohu, leží v nadmořské výšce 703 m a jeho stráně nabízí ty nejkrásnější výhledy na hřebeny západních Krkonoš, k jejichž tradicím se také hrdě hlásí. A to přesto, že geomorfologicky patří ještě do Jizerských hor.  V roce 1895 se v Praze konala velká a významná Národopisná výstava, díky níž se v regionech rozhořela veliká vlastenecká touha představit v samostatných expozicích své bohaté tradice, kulturu a historii. Iniciativy se chopili místní nadšenci, kteří obcházeli chalupy, sbírali cenné předměty i historické dokumenty. Nejkrásnějším pozůstatkem této činnosti byl soubor modelů krkonošských chalup, které speciálně pro výstavu vyrobil řezbář František Hanuš. Všechny tyto předměty se staly základem pro vznik našeho muzea.

Samotné muzeum vzniklo až v roce 1930 v prostorách tehdejší radnice na náměstí, také díky iniciativě významného českého kulturního historika, etnografa a folkloristy Čeňka Zíbrta, profesora na Karlově univerzitě v Praze. Teprve v 50. letech 20. století získalo muzeum svou současnou samostatnou budovu bývalého okresního soudu proti kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské.

Část expozice v přízemí připomíná lyžařství neboli ,skijáctví" na Vysocku, které během konce 19. a počátkem 20. století získalo své početné příznivce. Český ski klub ve Vysokém vznikl již v roce 1903 a následně se stal spolu s lyžařskými kluby z Jilemnice a Prahy zakladatelem Svazu lyžařů v Království českém. Vystavené lyže dokumentují starší vývoj podoby lyží v Čechách a vystavené trofeje zase úspěchy vysockých závodníků doma i v zahraničí.

V malé výstavní síni se nachází největší lákadlo vysockého muzea - "chodící" betlém Jana Metelky Kovárenského ze Sklenařic, který byl před nedávnou dobou pečlivě restaurován. A opravdu stojí za shlédnutí. Zbývající prostory jsou určeny ke krátkodobým výstavám. V chodbě, stejně jako v bočním výklenku schodiště, zaujmou staré malované almary s typickým krkonošským mramorováním a také unikátní sbírka s vysockým muzeem neoddělitelně spjatých Krakonošů.

V expozici jsou rovněž nejstarší historické vykopávky z Nístějky a Návarova, připomínající hrady postavené pravděpodobně již ve třináctém století. Další zajímavostí je připomínka středověkého sklářství v okolí. Velmi cenným je zmíněný soubor modelů krkonošských roubených chalup, model hradu Nístějka, ale i řezbářsky zpodobněné typické místní horské sezónní práce - senoseč, kácení dříví  i „lanování“. Návštěvníci se seznámí se lnářstvím, od pěstování k finálnímu výrobku z tkalcovského stavu a prostřednictvím jednotlivých vitrínek i s dalšími řemesly a jejich výrobky. Zcela jistě zaujmou „žengrouty“- korouhve jednotlivých řemeslnických cechů. Pro horské město bylo příznačné lnářství, perníkářství, krátce i slaměnkářství, výroba nejen venkovních bačkor, zvaných vysocké bačky. Dodnes živá je tradice "návleku skleněných sekaných koral" pro bižuterní průmysl,. V další části pak návštěvníci uvidí ukázky lidového i měšťanského nábytku a oblečení.

Nechybí samozřejmě ani připomínka největšího a nejslavnějšího rodáka našeho města, doktora Karla Kramáře (1860–1937), prvního předsedy vlády nově vzniklé Československé republiky.

Ve zbylé části expozice jsou zastoupeny krkonošské lidové zvyky, církev, školství, muzika a velmi stručně i světové války. Vysoké je místem s nejstarší ochotnickou tradicí sahající až do roku 1786. V expozici je skromně zastoupena ukázkou ochotnického loutkového divadla díky oblíbeným loutkám Krakonoše a Kašpárka. Expozici o divadle bychom rádi rozšířili, neboť jde o specifický vysocký fenomén.

V podkroví muzea je další prostor pro dočasné výstavy většího rozsahu, ať výtvarné, či historické. V současnosti to je výstava Krakonošů (výstava periodicky se opakující celou historií vysockého muzea), tedy Krakonoš stokrát jinak, vztaženou k 90. výročí založení muzea.

Vstupné

 • základní: 45 Kč
 • senioři: 30 Kč
 • žáci a studenti od patnácti do šestadvaceti let: 30 Kč
 • žáci a studenti do patnácti let: 25 Kč
 • osoby a skupiny osob se zdravotním postižením: 15 Kč
 • doprovod držitele ZTP/P (pouze jedna osoba): zdarma
 • děti do šesti let: zdarma
 • žáci a pedagogové základní školy (ZŠ) a integrované střední školy (ISŠ) ve Vysokém nad Jizerou v rámci výuky, pedagogové MŠ ve Vysokém nad Jizerou jako doprovod dětí vysocké MŠ: zdarma
 • držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR (AMG ČR), Zväzu múzeí na Slovensku, Národního památkového ústavu (NPÚ), Mezinárodní rady pro památky a památná místa (ICOMOS): zdarma
 • vstup v době vernisáže a některých dalších vybraných akcí: zdarma
 • návštěvníci v rámci předem dohodnuté výpravy mimo obvyklé otvírací hodiny: dvojnásobek vstupného podle jednotlivých výše uvedených kritérií

Mohlo by Vás zajímat