Menu
Město Vysoké nad Jizerou
Město
Vysoké nad Jizerou

Vítá Vás "město nejkrásnějších výhledů"

rozšířené vyhledávání

Ohlášení plátce poplatku (místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) - formulář

Nakládání s odpady

Odpadové hospodářství ve Vysokém nad Jizerou od
1. 1. 2021

Kontejnery
Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška o poplatku za odkládání komunálního odpadu, plné znění zde:

OZV města č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Typ: PDF dokument, Velikost: 289.5 kB

Směsný (dále netříditelný) komunální odpad odkládáme do plastových pytlů s logem firmy Marius Pedersen o objemu 120 litrů.

Majitelé plechových a plastových popelnic využijí samolepících kuponů.

Minimum odpadu hrazeného poplatkem činí 20 litrů na poplatníka a měsíc, cena za likvidaci odpadu prostřednictvím obce činí 1 Kč za litr směsného (dále netříditelného) odpadu. Za kalendářní rok 2022 tedy činí minimální výše poplatku za jednoho poplatníka (či nemovitost, v níž nemá nikdo bydliště) 240 Kč. Registraci k poplatku je nutné vyplnit ihned, samotný poplatek bude hrazen zpětně až v roce 2023. Registrace k poplatku je možná na městském úřadu u Ing. Terezy Fenclové a Ivany Plichtové, registrační formulář ke stažení zde:

https://www.vysokenadjizerou.cz/ohlaseni-platce-poplatku-mistni-poplatek-za-odkladani-komunalniho-odpadu-z-nemovite-veci-formular

Velkoobjemového komunálního odpadu se občané mohou (za úplatu 120 Kč/120 l) zbavit na sběrném místě ve Vysokém nad Jizerou u sila naproti čerpací stanici po domluvě se zaměstnanci města (Robert Nesvadba, tel. č. 724 180 022, Josef Tomíček 728 563 054).

Sběrné místo ve Vysokém nad Jizerou (rampa u hasičské zbrojnice) navíc nabízí občanům možnost bezplatného odkládání odpadů tříditelných a recyklovatelných, jako „použité elektrozařízení“ (ledničky, mrazáky, sporáky, televizory, rádia, monitory, počítače, vysavače). Odevzdání těchto složek odpadu je nutné bezpodmínečně nahlásit zaměstnancům města.

Sběr nebezpečného odpadu je prováděn svozovou firmou SKS Jablonec nad Nisou, s. r. o. 2x za rok (květen, říjen). Pro odběr drobného elektro zařízení je ve sběrném místě ve Vysokém nad Jizerou instalován červený kontejner od firmy ASEKOL. Do tohoto kontejneru je možné odkládat veškerá drobná elektrozařízení z domácností a kanceláří (s výjimkou zářivek) – např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechniku, telefony, baterie atd.

Pro třídění využitelných složek odpadu využíváme barevně odlišené plastové pytle, které jsou k dostání takto:

  • Žluté – určené pro všechny PLASTY Z DOMÁCNOSTI či PET lahve – za 3 Kč/1 ks
  • Oranžové – určené pro NÁPOJOVÉ KARTONY – za 3 Kč/1 ks
  • Modré – určené pro odkládání papíru – za 10 Kč/1 ks

Tyto pytle s tříděným odpadem musí být odevzdány na SBĚRNÉ MÍSTO, které se nachází v každé části města, a to:

  1. ve Vysokém je to rampa u veřejných WC
  2. Ve Sklenařicích u hasičské zbrojnice
  3. ve Tříči u kontejnerů na tříděný odpad
  4. ve Staré Vsi u kontejnerů na tříděný odpad
  5. v Helkovicích u kontejnerů na tříděný odpad

Použité jedlé oleje a tuky je možné v PET-lahvích odkládat do popelnice označené logem svozové firmy Makroils CZ, která je umístěna na rampě u veřejných WC ve Vysokém nad Jizerou.

Sklo je nutné odevzdávat na sběrných místech takto: do bílých zvonových kontejnerů sklo čiré, do zelených zvonových kontejnerů sklo barevné.

Kovy je možné bezplatně odevzdávat na valník, který je k dispozici na sběrném místě ve Vysokém nad Jizerou u hasičské zbrojnice.

Pro třídění PET-lahví občanům i nadále slouží také velké kontejnery (žluté) na sběrných místech ve Staré Vsi, Tříči a Sklenařicích a ve Vysokém nad Jizerou také vaky tzv. bigbagy. Pytle a kupony obdržíte na městském úřadu ve Vysokém nad Jizerou (paní Iva Havelková, paní Ivana Plichtová, paní Tereza Fenclová), v průběhu roku budou omezeně k dispozici též v prodejně drogerie (paní Hana Šlaufová – pouze známky a pytle na komunální odpad)

ZA LIKVIDACI VYPRODUKOVANÉHO SMĚSNÉHO ODPADU MUSÍŠ ZAPLATIT. VŠE, CO Z NĚJ VYTŘÍDÍŠ A ODEVZDÁŠ K RECYKLACI, PLATIT NEMUSÍŠ. TŘÍDĚNÍ ODPADU SE OPRAVDU KAŽDÉMU VYPLATÍ.

Místo pro ukládání větví a dřevního odpadu ze zahrad je připraveno na městském pozemku pod kravínem za benzínovou pumpou vpravo.

Zpevněný nájezd pro snadnější přístup, takže vlevo větve, vpravo tráva. Vše bude ještě opatřeno cedulemi a šipkami pro snadnější orientaci (jsou ve výrobě). Prosíme občany, aby nevozili a nemíchali s dalším odpadem!!! Pokud bychom byli všichni ukáznění, tak je možné následně využít trávu i seštěpkované větve jako hlínu a průběžně prostor uvolňovat pro další materiál. V minulých dnech 6 lidí z úřadu muselo vybírat odpadky, takže prosíme pouze čistý ekologický odpad ze zahrady, děkujeme.

Mapa


Místo pro ukládání větví a dřevního odpadu ze zahrad


Pro zvětšení klikni na obrázek

Mohlo by Vás zajímat