Menu
Město Vysoké nad Jizerou
Město
Vysoké nad Jizerou

Vítá Vás "město nejkrásnějších výhledů"

rozšířené vyhledávání

Ohlášení plátce poplatku (místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) - formulář

Úklid sněhu

Plán zimní údržby na pozemních komunikacích ve správě města

Období  od 1. 12. 2023 do 30. 4. 2024

Nový traktor ve vlastnictví města

Zimní údržbu pozemních komunikací pluhováním, případně frézováním zabezpečují pro město (kromě vlastní techniky) tyto subjekty:

 • ZD Horal, Vysoké nad Jizerou:
  Stará Ves, Tříč, v případě potřeby pomoc ve Vysokém nad Jizerou
 • Jan Nosek, Sklenařice:
  Sklenařice, Rovně, dle potřeby i Vysoké nad Jizerou
 • P+P s.r.o., Vysoké nad Jizerou:
  Údržba malou technikou ve Vysokém nad Jizerou (lokalita penzionu pro seniory, Šachty Ski realitní, parkoviště náměstí, cesta pod bytovým domem č.p. 130 a dále dle potřeby)

A) Vysoké nad Jizerou

Základní zimní údržbu zajišťuje vlastní technikou Město Vysoké nad Jizerou, zaměstnanec pan Robert Nesvadba, tel. 724 180 022, v případě potřeby vypomáhá ZD Horal.

Město samotné je rozděleno do tří zón dle pořadí důležitosti:

 1. Nejdříve se údržba provádí v prostoru před hasičskou zbrojnicí ve Vysokém nad Jizerou, prostoru náměstí, včetně parkoviště (Bartoníčkovo) a prostoru u pošty a kolem kostela. Čas úklidu do 6.00 hod.
 2. Dále se provádí údržba pozemních komunikací v  zástavbách s bytovými domy, penzionu pro seniory, mateřské školy. Čas úklidu do 8.00 hod.
 3. Nakonec se uklízí sníh ze všech ostatních pozemních komunikací - staré cesty na Starou Ves, staré cesty na Tříč, cesty pod farou, Lyžařské, Tyršovy, Polopruti, cesta od hlavní silnice k RD Havranovi atd. Čas úklidu do 10.00 hod.

Z hlediska ekonomiky provozu techniky může dojít k  prolnutí II. a III. zóny, I. zóna však má vždy přednost.

Základní úklid trvá cca 6–6,5 hodiny, dle klimatických podmínek a momentální dopravní situace (parkování aut na komunikacích, padající sníh ze střech apod.).

Při základním úklidu má též přednost pomoc Správě a údržbě silnic při zabezpečení průjezdního úseku města po krajských komunikacích. Tyto případy se řeší individuálně a jejich řešení záleží na obsluze techniky, ale prioritou je zabezpečení průjezdu městem.

Základní úklid pozemních komunikací ve Vysokém by měl být ukončen nejpozději do 10. hodiny ranní, potom následují práce na dočišťování, v případě trvalého sněžení se samozřejmě komunikace uklízejí průběžně po celý den.

Na zimní údržbě se podílí malou technikou firma P+P s.r.o. Vysoké nad Jizerou

Tel. kontakt – p. Martin Petruška 777 882 882.

Začíná v prostoru u penzionu pro seniory, v prostoru u kostela, u pošty a pod bytovým domem č.p. 130. Následují prostory parkovišť na náměstí a cesta k rodinnému domu Jónovi. Končí v areálu Šachty SKI realitní.
Údržba touto technikou trvá cca 3–3,5 hodin. Čas úklidu do 9.00 hod.

Výše uvedená základní zimní údržba spočívá v pluhování a ve shrnutí sněhu mimo komunikaci. Po základním úklidu následuje dočišťování, frézování prostorů křižovatek, případně odvozu nahromaděného sněhu.
Práce zabezpečuje Město Vysoké nad Jizerou, ZD Horal, případně jiné firmy dle objednávky. Údržbu pozemních komunikací posypem inertním materiálem zabezpečují hlavně při náledí přímo zaměstnanci města. Posyp pozemních komunikací zóna I. a II. do 8.00 hod., III. zóna do 10.00 hod.
Posypové práce zahajovány v 6.30 hod.
Zaměstnanci města též zabezpečují dočištění chodníků.

B) Stará Ves

Zimní údržbu pozemních komunikací ve Staré Vsi zabezpečuje ZD Horal Vysoké nad Jizerou. Obsluha techniky pan František Lupek, tel. kontakt 723 349 824.

Udržují se pozemní komunikace v úseku krajská silnice - bývalý sklad ZD – kravín, dále autobusová zastávka u Marků, parkoviště – rodinný dům Čermákovi, krajská silnice – zvonička atd. Čas úklidu do 8,30 hodin.

C) Tříč

Zimní údržbu pozemních komunikací ve Tříči zabezpečuje ZD Horal Vysoké nad Jizerou. Obsluha techniky pan František Patočka, tel. kontakt 607 970 910.

Udržují se pozemní komunikace od hlavní silnice k rodinnému domu Slavíkových, Kovárna- rodinný dům Bartoníčkovo, komunikace kolem rodinného domu Večerníkových, páteřní komunikace po Zimní straně, Letní strana – sokolovna –RD Slavík, PK u RD Duštírovi – Votočkovi, komunikace Vysoké nad Jizerou - Bouzkova skála, atd.
Práce trvají cca 2 hod. Čas úklidu do 8,30 hodin.

D) Sklenařice

Zimní údržbu pozemních komunikací ve Sklenařicích zabezpečuje Jan Nosek, tel. kontakt 606 408 211.

Práce začínají na páteřní cestě škola- rodinný dům Sajdlovi + přilehlé komunikace, sokolovna- Dolánky (Jiřičovi) + přilehlé komunikace, cesta k rodinnému domu Metelkových, k rodinnému domu Novotných, komunikace v prostoru Vondrákovi, Rovně.
Práce trvají cca 2–2,5 hod. Čas úklidu do 8,30 hodin.

V případě kalamitních situací je prioritní uklidit všechny potřebné prostory pro zabezpečení chodu města a to i s tím dopadem, že se mnohdy sníh deponuje na hromady v prostorách pro město zbytných a tento sníh je odvážen až následně v klimaticky vhodnějších podmínkách.

Vypracovala Mgr. L. Strnádková s použitím původního plánu Ing. Štěpánka

Mohlo by Vás zajímat