Menu
Město Vysoké nad Jizerou
Město
Vysoké nad Jizerou

Vítá Vás "město nejkrásnějších výhledů"

rozšířené vyhledávání

Ohlášení plátce poplatku (místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) - formulář

O městě


Městský znakVysoké nad Jizerou je památné město v Libereckém kraji, jedno z nejvýše položených horských měst České republiky. Počátkem roku 2012 zde žilo 1302 obyvatel, Leží v nadmořské výšce 703 m a poloha dala městu jeho jméno. Vysoké je už léta přezdíváno jako „Město nejkrásnější zimy“. Ať už díky nenapodobitelnému výhledu na zasněžené Krkonoše nebo dlouhé skijácké tradici.

Město Vysoké nad Jizerou se nachází v severovýchodní části Libereckého kraje a v severní části okresu Semily a je situováno na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor na hřebeni protáhlém přibližně ve směru JV-SZ na pravém břehu řeky Jizery. Nadmořská výška kolísá mezi 420–720 m. n. m. V řešeném území převažuje venkovské osídlení. Výjimku tvoří vlastní město Vysoké nad Jizerou, které bylo založeno cíleně, čemuž odpovídá tvar centrálního náměstí.

Území města Vysoké nad Jizerou se skládá z pěti místních částí – dříve samostatných obcí: jsou to Vysoké nad Jizerou, Sklenařice, Tříč, Stará Ves a Helkovice. Pro účely katastru nemovitostí je to pět katastrálních území, téměř totožných názvů jako místní části.

Vysoké nad Jizerou je založené na ortogonálním půdorysu. Jádrem sídelní struktury je čtvercové náměstí, z jehož rohů vycházejí cesty. Hlavní komunikační osa doplněná alejí vede severojižním směrem. Zástavba se rozvíjela paprskovitě podél cest. Původně převládal rozvoj zástavby do přilehlých údolí – na západ směrem ke Staré Vsi a na východ k Tříči, jak je patrné z map vojenských mapování a císařských otisků stabilního katastru. Dnes dominuje rozvoj podél hlavní komunikační osy – silnice II/290 a to převážně na severozápad od městského centra, směrem ke skiareálu Šachty.

Uspořádání Staré Vsi a Tříče je determinováno konfigurací terénu. Obě sídla jsou situována v údolí potoků. Rozvolněná zástavba se rozvíjí podél osy, kterou představuje vodní tok, resp. podél dopravní komunikace vedené údolím. Roztroušená zástavba pak zvolna vystupuje do okolních svahů. Odtrženě od původní zástavby v údolích jsou v obou sídlech umístěny zemědělské výrobní areály.

Helkovice jsou umístěny v hlubokém údolí bezejmenného přítoku Staroveského potoka. Osídlení je roztroušeno podél komunikace, která v serpentinách vystupuje příkrým svahem.

Sklenařice vznikly jako sklářská osada a rozprostírají se na jižně exponovaném svahu klesajícím od Tomášových vrchů do údolí Sklenařického potoka. Zástavba Sklenařic je oproti rozptýlené zástavbě Tříče více zahuštěná. V sedle Mexiko je situován zemědělský výrobní areál.

Celková katastrální plocha města se všemi částmi činí 2 066 ha.

Znak města

znak2cdr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,18 kB

Mohlo by Vás zajímat